CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT BẢO SƠN

Chúng tôi luôn mong muốn có và tạo cơ hội cho những ai đủ năng lực, tinh thần kỷ luật trách nhiệm trong công việc. Nếu bạn là người:

  • Tốt nghiệp các ngành về cơ khí, chế tạo máy, cơ điện tử và các ngành có liên quan
  • Có tinh thần kỷ luật, có trách nhiệm trong công việc
  • Có ý chí phấn đấu, học hỏi và luôn muốn hoàn thiện

  • Bạn đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Thành công của bạn sẽ đóng góp vào thành công chung của chúng tôi.