CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT BẢO SƠN

Được thành lập năm 2009 với mục tiêu cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tiên tiến, chất lượng cao, công ty cổ phần kỹ thuật Bảo Sơn xác định:

TẦM NHÌN

Trở thành một công ty hàng đầu trong nước cung cấp các giải pháp, thiết bị và dịch vụ kỹ thuật cao, tự động hóa và hiện đại.


SỨ MỆNH

Không ngừng sáng tạo và học hỏi, làm chủ công nghệ cùng việc khuyến khích các nguồn lực toàn công ty để cung cấp những sản phẩm tiên tiến, hiệu quả cũng như các giải pháp toàn diện cho khách hàng